Zandverstuiving

Leefgebied voor bijzondere soorten

Definitie: 

Zandverstuivingen bestaan uit kaal zand, afgewisseld met begroeide plekken, die onder invloed van de wind duinen vormen en die kunnen rondreizen, de zogenaamde stuifduinen. Die kunnen zich zowel aan de kust als in het binnenland bevinden. Die laatste noemen we landduinen.