Kleinste egelskop

Sparganium natans

Habitat: 

Kleinste egelskop groeit in ondiep water in vennen, sloten e.d. Het water is voedselarm, doorgaans zwak zuur en enigszins bicarbonaat gebufferd. De soort groeit zowel op zandige tot lemige als op venige bodem, maar meestal is een mineraal substraat (zand of leem) binnen het wortelbereik aanwezig. Mogelijk heeft de plant nood aan voldoende basentoevoer in de minerale bodem via het grondwater. De standplaatsen kunnen eventueel droogvallen in de zomer. De soort kan samen worden aangetroffen met blaasjeskruiden.