Ongelijkbladig fonteinkruid

Potamogeton gramineus

Habitat: 

Ongelijkbladig fonteinkruid groeit in zacht tot matig hard, mesotroof, stilstaand en eerder ondiep water. De soort verkiest minerale (zandige tot zandig-lemige) tot licht organische bodems en kan worden gevonden in kanalen, vijvers, weidesloten, plassen of (historisch) zelfs in natte duinpannen.