Loos blaasjeskruid

Utricularia australis

Habitat: 

De milieuomstandigheden voor loos blaasjeskruid zijn voor Vlaanderen, mede vanwege het moeilijke onderscheid met groot blaasjeskruid, onvoldoende bekend. De soort wordt beschouwd als een plant van beschut, circumneutraal tot zwak zuur en matig voedselrijk (mesotroof), stilstaand water met een venige bodem. Ze komt meestal voor in contactzones van carbonaatarmer en -rijker water.