Duizendknoopfonteinkruid

Potamogeton polygonifolius