Duizendknoopfonteinkruid

Potamogeton polygonifolius

Habitat: 

Duizendknoopfonteinkruid is een zeer vormenrijk fonteinkruid dat zich morfologisch kan aanpassen aan een variërende waterdiepte en stroomsnelheid: van moerassituaties tot open water en van stilstaand tot relatief snel stromend water. De soort groeit uitsluitend in heldere, maar vaak dystrofe (bruin gekleurde), zachte tot zeer zachte, zwak zure tot neutrale, ionenarme, voedselarme wateren, waarin sulfaat als anion domineert. De soort mijdt zilt water en kalk. De bodems van de vindplaatsen zijn carbonaatarm en variëren van mineraal tot matig organisch. De soort groeit in heidevennen, greppels en dergelijke in natte heiden, veenpoelen, turfgaten, voedselarme plassen op zand, sloten, beken, ondiepe waterloopjes enz.