Plat blaasjeskruid

Utricularia intermedia

Habitat: 

Plat blaasjeskruid groeit in (zeer) ondiepe, matig voedselarme, zwak zure tot neutrale, zachte veen- en heidewatertjes die meestal onder invloed staan van mineraalrijkere kwel of grondwater.