Drijvend fonteinkruid

Potamogeton natans

Beschrijving: 

Drijvend fonteinkruid behoort tot de fonteinkruiden met drijvende bladeren. Het is binnen deze groep te onderscheiden van de andere door bleek gekleurd scharnier net voor het blad in de lange bladsteel. Dit soepele deel zorgt ervoor dat de leerachtige bladeren van Drijvend fonteinkruid veelal kriskras door elkaar op het water liggen. De bladeren zijn groen maar kunnen een rossige schijn hebben.

Habitat: 

Drijvend fonteinkruid is nog steeds een van de meest algemene fonteinkruiden in Vlaanderen en niet toevallig de soort met de breedste ecologische amplitude. Ze komt voor in zwak zuur tot ongeveer neutraal of licht basisch, zacht tot matig hard, matig voedselrijk, stilstaand tot stromend, helder water. De anionensamenstelling van het water kan erg verschillen. De bodem kan zowel mineraal (zandig) als matig organisch (venig) zijn. De soort is te vinden in allerlei ‘kleine’ wateren (zoals sloten, laaglandbeken, poelen en vijvers), maar ook in ‘grotere’ wateren (zoals zandwinningsputten, oude rivierlopen en luwe gedeelten van rivieren).