Honingorchis

Herminium monorchis

Habitat: 

In Vlaanderen is honingorchis beperkt tot vochtige tot natte, iets oudere duinpannen met humeuze bodem. De soort verkiest voedselarme, kalkrijke bodems.