Indicatorsoort

Rood lampje

Definitie: 

Een indicatorsoort of bio-indicator is een soort die ons informatie geeft over een bepaalde eigenschap van een gebied omdat het karakteristiek is voor specifieke milieuomstandigheden of specifieke natuurtypen. Daarom kunnen uit de aan- of afwezigheid van dergelijke soorten conclusies worden getrokken over de toestand van milieu en natuur. Een biodiversiteitsindicator is een indicatorsoort die weergeeft hoe biodivers een bepaald gebied is. Dikwijls wordt gerefereerd naar een soort met een complexe levenscyclus als het over een biodiversiteitsindicator gaat. Het idee is dat een gebied met deze indicator biodiverser is dan een gelijkaardig gebied zonder deze soort. Zelden wordt echt onderzocht of deze aanduiding dan ook terecht is.