Soort

Vele soorten soorten

Definitie: 

Er bestaat geen eenduidige definitie van wat een soort juist is die op alle organismen kan worden toegepast. Er zijn wel verschillende manieren om een soort te omschrijven. De meest gebruikte definitie is die van een biologische soort. Dat is een groep organismen die zich onderling voortplant, of dat zou kunnen doen, en daarbij normaal vruchtbare nakomelingen voortbrengt.