Exoot of uitheems

Nieuweling in onze natuur

Definitie: 

Sommige soorten zijn niet afkomstig uit onze streken. De mens heeft ze in ons land ingevoerd, al dan niet opzettelijk door transport, vrijgelaten huisdieren of verwilderde planten. Het invoeren van een nieuwe soort in onze natuur wordt een introductie genoemd. De uitgezette soorten noemt men exoten. Dit in tegenstelling tot inheemse soorten. Het aantal exoten neemt jaarlijks wereldwijd toe. In Europa zijn bijna 11.000 uitheemse soorten in de natuur vastgesteld. Ook in Vlaanderen neemt het aantal exoten toe. Uitheemse soorten of exoten zijn niet noodzakelijk invasief.