Ondersoort

Eén soort, maar toch verschillend

Definitie: 

Een gangbare definitie van een ondersoort is een groep organismen die waarneembaar verschilt van een moedersoort, maar niet in die mate dat het onderling voortbrengen van vruchtbare nakomelingen onmogelijk is. Die afwijkingen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat een populatie een tijd afgezonderd heeft geleefd en zich verschillend heeft ontwikkeld.