Kale gierst

Panicum dichotomiflorum

Habitat: 

Kale gierst is enerzijds een adventief van havengebieden, graanoverslagplaatsen e.d., anderzijds een ingeburgerd onkruid in maïsakkers op droge tot natte, zandige tot lemigkleiige bodems. Daarnaast is de soort ook gevonden op stortplaatsen, langs wegen (o.a. tussen plaveien) of in de nabijheid van met een laagje aarde afgedekte maïskuilen. In beide laatste gevallen moet worden gedacht aan verbreiding vanuit maïsakkers met behulp van landbouwvoertuigen. Wordt kale gierst in of langs percelen met een ander gewas (bv. raaigrasweiden) aangetroffen, dan wijst dat doorgaans op maïsteelt in een recent verleden. Als warmteminnende soort gedijt kale gierst vooral goed in zonnige perceelsranden. Dieper in de percelen en onder de schaduw van langs akkers aangeplante bomen is de soort veel minder competitief.