Poppenorchis

Aceras anthropophorum

Habitat: 

Poppenorchis wordt aangetroffen in kortgrazige, voedselarme kalkgraslandvegetaties. De soort kan lichte beschaduwing door open struikgewas verdragen. Kalk in de ondergrond is een bepalende factor. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, kunnen vaak grote populaties gevormd worden.