Groene nachtorchis

Coeloglossum viride

Habitat: 

Schrale, stikstofarme graslanden op zwak zure, mineraalrijke, droge tot natte bodems vormen de biotopen bij uitstek voor de groene nachtorchis. De soort staat het liefst in de volle zon, hoewel ze lichte schaduw kan verdragen. Ze is zeer gevoelig voor (over)bemesting. In Vlaanderen was ze hoofdzakelijk gebonden aan beekbegeleidende graslanden op voedselrijke, humeuze zand, leem- en lössgrond. De enige recente populatie in Vlaanderen groeit op hellinggrasland op een krijt-leembodem.