Graslandbeheer voor vlinders

Graslandbeheer voor vlinders

In graslanden komt heel wat fauna voor. Het meest opvallend in de lente en zomer zijn vlinders. Deze soortgroep doet het echter helemaal niet goed. Wat extra aandacht bij het beheer is dan ook een goed idee. De behoeftes van vlinders zijn snel opgesomd. Ze hebben nectar nodig, zonnige plekjes om op te warmen, schaduw om af te koelen, de juiste planten om eieren op te leggen en mogelijkheden om zich te verstoppen als pop of volwassen vlinder.
  • Energie in de vorm van nectar, dus veel bloemen.
  • Zonnige warme plekjes om op te warmen, maar ook schaduw om af te koelen.
  • Waardplanten, de juiste plantensoort dus om eieren op te leggen.
  • Mogelijkheden om zich te verstoppen als pop of volwassen vlinder.
Dat betekent dat een ideaal vlindervriendelijk grasland veel bloemen en structuur heeft (lang en kort gras) en afgeboord is met houtkanten, struwelen of ruigtes. Door te maaien worden bloemen weggehaald alsook een flink aandeel rupsen, eieren en poppen. Niet alles ineens maaien (gefaseerd maaien) of een lage dichtheid aan vee erop zetten (extensief begrazen) is voor graslandvlinders ideaal.