Dwergblauwtje

Cupido minimus

Beschrijving: 

Het Dwergblauwtje is een kleine zeer zeldzame soort van voedselarme (kalk)graslanden met Wondklavers. De bovenkant van de vleugels is bruin en bij het mannetje is deze bij de basis blauw bestoven. Het is het enige kleine blauwtje zonder oranje vlekjes op de onderkant.

Beheer: 

Het behouden of herstellen van voldoende grote aantallen Wondklaver in een gevarieerde vegetatiestructuur met hier en daar open grond kan verkregen worden door een gefaseerd maaibeheer. Een eventuele zomerbegrazing met schapen mag niet te intensief zijn omdat bloemhoofdjes met rupsen afgegeten zouden kunnen worden. Herfst- of winterbegrazing met runderen is een betere optie, maar vermoedelijk niet haalbaar in de kleine Vlaamse populaties.