Dwergblauwtje

Cupido minimus

Het Dwergblauwtje is een kleine zeer zeldzame soort van voedselarme (kalk)graslanden met Wondklavers. De bovenkant van de vleugels is bruin en bij het mannetje is deze bij de basis blauw bestoven. Het is het enige kleine blauwtje zonder oranje vlekjes op de onderkant.