Verticale bosstructuur

lagen in het bos

Definitie: 

Licht is zeer belangrijk voor de planten in het bos. Maar niet alle planten hebben evenveel licht nodig. Er zijn er die met weinig licht kunnen overleven zoals sommige mossoorten en varens. Andere soorten groeien en bloeien in de lent voor de bomen al hun bladeren hebben en het bos donker wordt..Door deze verschillen ontstaan er verschillende lagen in het bos: de boomlaag, de struiklaag, de kruidlaag (met daarbij ook de moslaag). Deze gelaagdheid is wel niet altijd in alle bossen aanwezig en beheer heeft hierop een grote invloed.

Voor een natuurgetrouw en duurzaam bosbeheer verdient elke laag bijzondere aandacht. Elk van de lagen draagt bij aan het bosklimaat en de verschillende bosfuncties. Een evenwichtige verdeling leidt tot maximale stabiliteit en faunistische rijkdom. Zorgen voor een ongelijkjarig en gemengd bos zorgt voor een goede gelaagdheid. 

Om dit kenmerk goed te kunnen opmeten zijn er afspraken over de definitie van elke laag:

  • de kruidlaag is de laag met kruidachtige gewassen en verjonging van stuik- en boomsoorten tot 2 m hoogte;
  • de struiklaag is de laag met houtige gewassen groter dan 2 m maar met een diamaeter op borsthoogte kleiner dan 7 cm;
  • de boomlaag is de laag met houtige gewassen groter dan 2 m met een diameter op borsthoogte groter dan 7 cm.

De verticale structuur in een bos is goed ontwikkeld indien elke laag minsten abundant (5-25%) aanwezig is.