Eenjarige hardbloem

Scleranthus annuus

Habitat: 

Eenjarige hardbloem is een pionier van droge, matig voedselrijke bodem, vooral op zandgronden. Vroeger kwam ze frequent in akkers voor, maar omdat steeds meer maïs gekweekt wordt ten koste van andere teelten is de aanwezigheid van eenjarige hardbloem op akkers sterk verminderd. Ze komt daarentegen nu wel frequent voor in open plekken in zandige wegbermen, zodat die een belangrijk toevluchtsoord vormen voor de soort (ZWAENEPOEL 1998).