Boomgrootte

Hoe hoog wordt een boom?

Definitie: 

De boomgrootte is een maat voor de hoogte van de boom. Dit is de lengte van stamvoet (maaiveld) tot aan de top van de boom. Bij omvergewaaide bomen het gemakkelijkst te bepalen natuurlijk. Bij rechtop staande bomen zal enkel een rolmeter niet volstaan, een hoogtemeter komt dan ook uiterst van pas.

Bij park- en groenbeheer worden bomen in drie klassen onderverdeeld: 1ste, 2de en 3de grootte. Bij de bomen van eerste grootte, hoger dan 12 m, zitten zowel bomen die 15 m hoog worden als bomen die 35 m hoog worden. Daarom worden ze hier uitgesplitst in bomen tussen 12 en 20 meter en bomen hoger dan 20 meter.

  • boomgrootte 1a: hoger dan 20 m
  • boomgrootte 1b: tussen de 12 m en 20 m
  • boomgrootte 2: tussen de 6 m en 12 m
  • boomgrootte 3: kleiner dan 6 m