Groenbeheer

Natuur in de stad

Definitie: 

Groenbeheer is niet hetzelfde als natuurbeheer, omdat natuurbeheer van toepassing is op natuur in de open ruimte (denk aan hooilanden of heide, maar ook meer menselijke elementen zoals een holle weg). Er zijn echter wel veel raakvlakken. Groenbeheer houdt het beheer in van de 'natuur' in de stedelijke of verstedelijkte omgeving. Groen in de stad of in een dorp is er in alle maten en vormen, van het onkruid tussen de stenen van het voetpad over de bloembakken aan het gemeentehuis tot het stadspark met de vijver en de eendjes. Ook het beheren van straatbomen, het maaien van grasvelden en soms ook het beheer van gevelbegroening en groendaken rekent men tot de taken van een groenbeheerder.