Harmonisch Park- en Groenbeheer

Een duurzame, dynamische en diverse aanpak van park- en groenbeheer