Zwarte toorts

Verbascum nigrum

Habitat: 

Zwarte toorts is, zoals de meeste soorten van het geslacht, kenmerkend voor enigszins ruderale milieus. Met koningskaars heeft de soort gemeen dat ze, behalve op kalkhoudende bodems, ook wel op de zuurdere zandbodems aangetroffen wordt. De vooral oostelijke verspreiding in Vlaanderen is moeilijk door duidelijke milieukenmerken te verklaren. Een klimatologische factor (continentaal klimaat) lijkt de meest plausibele uitleg.