Avondkoekoeksbloem

Silene latifolia

Habitat: 

Avondskoekoeksbloem is een soort van pioniersvegetaties en graslanden op vochtige tot droge, matig tot zeer voedselrijke bodems. Ook in ruigten en zomen kan de soort standhouden.