Koningskaars

Verbascum thapsus

Habitat: 

Zoals alle toortsen, houdt ook koningskaars van kalkrijke, goed doorlatende bodems. Toch heeft de soort een minder ruderaal karakter dan bijvoorbeeld stalkaars en is ze veel toleranter voor een koud klimaat. Koningskaars komt voor op allerlei terreinen, mits de bodemomstandigheden geschikt zijn en de vegetatie een open karakter heeft: stortplaatsen, braakliggende terreinen, industriegronden, opgespoten terreinen, spoorwegen, zandige wegbermen, open duinvegetaties enz.