Stekende bies

Scirpus pungens

Habitat: 

Slibrijke oevers van getijdenrivieren, brakwaterrietlanden aan de kust en dergelijke meer vormen de groeiplaatsen van stekende bies. In Vlaanderen groeit de soort alleen in het zoetwatergetijdengebied van de Schelde.