Canadese rus

Juncus canadensis

Canadese rus is een middelhoge tot hoge zomerbloeier waarvan de bloeistengels evenals bij Paddenrus door dwarsschotten gekamerd zijn. Hoe hij deze streken heeft bereikt, blijft in nevelen gehuld. Deze heeft zich gevestigd op zwak tot sterk zure, vochtige tot natte, eventueel periodiek onder water staande plaatsen in heidevennen en -moerassen waarin enig voedselrijk (of in een enkel geval kalkrijk) water binnendringt.