Canadese rus

Juncus canadensis

Habitat: 

Canadese rus groeit op sterk uiteenlopende standplaatsen wat betreft vochtigheidsgraad, voedselrijkdom en zuurgraad (VAN STRAATEN 1981). Het vaakst groeit de soort in de verlandingszone van wat gestoorde, licht voedselrijke, relatief zure vennen en plassen. Wisselende waterstanden en permanente vochtigheid typeren misschien nog het best de gelijkenissen tussen de onderscheiden habitats. Ook op plagplekken op natte heide werd de soort al waargenomen.