Vingerzegge

Carex digitata

Habitat: 

Vingerzegge komt vooral voor op vochtige tot droge, kalkrijke en voedselarme bodems. De planten zijn wintergroen en groeien in biotopen met halfschaduw. Men vindt ze doorgaans in bossen, bosranden en kapvlakten, al dan niet op hellingen. In Vlaanderen is de plant beperkt tot de leem- en krijtgronden.