Ruig hertshooi

Hypericum hirsutum

Habitat: 

Ruig hertshooi komt voor op matig vochtige tot vrij droge, voedselarme, maar basische bodems, in hoofdzaak op leem (GRIME & HUNT 1988). De soort staat meestal op de overgang van lichtrijke naar beschaduwde plaatsen, zoals op open plekken of kapvlakten in bossen, langs bospaden of in grasland langs boszomen.