Kleine egelskop

Sparganium emersum

Habitat: 

Kleine egelskop groeit meestal in zoet, ondiep water, soms ook op de oever, van eerder voedselrijke waterlopen, sloten en plassen. De soort treedt niet op in sterk zure omstandigheden en zou gevoelig zijn voor accumulatie van sulfiden in de bodem. Ze pioniert op regelmatig geschoonde plaatsen en wordt met kwel geassocieerd.