Pijlkruid

Sagittaria sagittifolia

Habitat: 

Pijlkruid is een opvallende, zeer karakteristieke verlandingssoort die graag diep met de voeten in matig voedselrijk, helder, ongeveer neutraal, stilstaand tot zwak stromend water staat, enkele meters buiten de vaste oever en wortelend in slib van vooral zandige, zandlemige of kleiige samenstelling. Ze mijdt zilt water.