Waterviolier

Hottonia palustris

Habitat: 

Sloten en kleinere plassen, vaak op plaatsen met een wisselende waterstand en waar kwelwater aanwezig is, vormen de geprefereerde habitats voor waterviolier. Het is een goede indicatorsoort voor kwelwater dat rijk is aan koolzuurgas, zeker in regio's waar de soort niet echt thuishoort (BLOEMENDAAL & ROELOFS 1988). De plant groeit bij voorkeur in min of meer neutraal tot zwak zuur, zacht, mesotroof water.