Grote waterweegbree

Alisma plantago-aquatica

Habitat: 

Grote waterweegbree is de minst veeleisende van de inheemse waterweegbreesoorten. De soort gedijt zowel in voedselrijke als in voedselarme omstandigheden en groeit in zeer uiteenlopende, soms tijdelijk droogvallende kleinere en grotere wateren. Soms vind je ze in wat dieper water en heeft dan aanvankelijk doorschijnende, bijna grasachtige, ondergedoken bladen en/of langgesteelde drijvende bladeren. Die vormen kunnen in vegetatieve toestand op drijvende waterweegbree lijken. Grote waterweegbree groeit in uitdrogende sloten en oeverzones, meestal met geïsoleerde individuen, maar soms massaal en vegetatievormend. Kieming van de zaden gebeurt vooral onder emerse omstandigheden.