Groot spiegelklokje

Legousia speculum-veneris

Habitat: 

Groot spiegelklokje is een akkeronkruid op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. Het is in hoofdzaak een soort van graanakkers en braakliggende stoppelvelden. Tegenwoordig wordt ze ook regelmatig als adventief gevonden in de nabijheid van graansilo's in havengebieden en op spoorwegterreinen.