Grote klaproos

Papaver rhoeas

Habitat: 

Grote klaproos is een pionierssoort van vochtige tot droge, matig tot zeer voedselrijke bodems. In vergelijking met bleke klaproos komt ze meer voor op zwaardere bodems. De zure Kempense zandgronden worden gemeden. De plant staat in allerlei omgewoelde milieus, zoals akkers, wegbermen, braakland en spoorweg- en industrieterreinen.