Wilde ridderspoor

Consolida regalis

Beschrijving: 

Deze plant komt voor op kalkrijke bodem. Het is een éénjarige akkerplant, dus elk jaar de bodem bewerken is nodig.

Habitat: 

Wilde ridderspoor is een akkeronkruid dat bij voorkeur in graanakkers op kalkrijke bodem groeit. In Vlaanderen wordt wilde ridderspoor echter voornamelijk adventief aangetroffen, onder andere in de omgeving van graansilo's. Dat is niet altijd zo geweest. DODOENS (1554) vermeldt dat de soort groeit "in 't koren op goede vette velden".