Gewoon sneeuwklokje

Galanthus nivalis

Habitat: 

In Vlaanderen werd van sneeuwklokje al meermaals de var. scharlockii gevonden (Wommelgem, Herkenrode, Ravels). Deze variëteit werd niet systematisch gekarteerd. Er bestaan ook cultuurvariëteiten met dubbele bloemen. Andere, sterk op Galanthus nivalis lijkende soorten sneeuwklokje worden in de handel aangeboden. Sneeuwklokje wordt in Vlaanderen hoofdzakelijk waargenomen in bossen, natte graslanden, ruigten, boomgaarden, tuinen en parken. Deze vroege voorjaarsbloeier groeit bij voorkeur in loofbos op matig vochtige tot vochtige, voedselrijke en eerder humeuze standplaatsen. De soort gedijt zowel op zandige als op lemige of zelfs kleiige, zwak zure of veelal neutrale bodems. Het meest vindt men ze in beek- of rivierbegeleidend bos (elzen-vogelkersverbond) op lemige bodems. Op dergelijke plekken kan de soort werkelijk massaal voorkomen. De bollen worden vooral via het water verspreid: bij zware overstromingen brokkelen de oevers af en voert het water losgekomen bollen mee. Sneeuwklokje wordt bij ons vermoedelijk al sinds de Middeleeuwen als sierplant in tuinen en parken gekweekt. Men vindt de soort dan ook dikwijls als stinsenplant in landgoederen en in oude tuinen en boomgaarden.