Zandraket

Arabidopsis thaliana

Habitat: 

Zandraket is een eenjarige pionier van droge, open terreinen. De bodem mag voedselarm tot matig voedselrijk zijn. Wat betreft de zuurgraad van de bodem (zwak zuur tot basisch) is de soort evenmin echt kieskeurig. Zandraket kiemt in het najaar en komt de winter door als een rozet. Daardoor kan de plant reeds vroeg in het voorjaar bloeien en zaad zetten. De zaden kunnen tot meer dan 5 jaar overleven, zodat na omwoeling van de bodem de soort snel opnieuw te voorschijn kan komen.