Houtige biomassa

Hout en houtige biomassa is ligninerijk en wordt meestal vlot gevaloriseerd via de houtverkopen, in de regel voor producttoepassingen, maar ook voor energieproductie. Dit laatste betreft dan vooral brandhout maar ook chips (snippers). Ook wanneer minderwaardige houtige biomassa vrijkomt als bijproduct van natuurbeheerwerkzaamheden vindt het doorgaans een afnemer. Dit laatste doet zich bv. voor als zeefoverloop bij de compostproductie of bij het verwerken van plagsel tot substraten voor plantenteelt.

4. Inventarisatie van houtige biomassa

11. Houtige biomassa gebruiken voor eigen energiebehoeften

Literatuurlijst

Een uitgebreide lijst van studies en literatuur rond het thema houtige biomassa vind je hier.