Plasberm

Ondiepe zone langs een waterloop

Definitie: 

Een plasberm is een natte oeverstrook die langs een waterloop wordt aangelegd.