Paaiplaats

Vissenkraamkamer

Definitie: 

De paaiplaats is de plaats waar vissen paren en 'kuit schieten', dit is hun eitjes afzetten. Meestal worden hiervoor ondiepe en begroeide plekken langs de oevers gebruikt. Het ontbreken van structuurvariatie vormt voor vele vissoorten een belangrijk probleem bij het zoeken naar geschikte paaiplaatsen.