Visstandbeheer

Streven naar een gevarieerde en gezonde visstand

Definitie: 

Visstandbeheer is het beheer gericht op het verkrijgen en behouden van een goede visstand. Een goede leefomgeving is daarvoor het uitgangspunt. Goed viswater biedt een geschikte leefomgeving aan een gevarieerde en gezonde visstand. Visstandbeheer omvat alle activiteiten die hiervoor noodzakelijk zijn. Het uitzetten van vis alleen is dus niet toereikend.