Waterhoen

Gallinula chloropus

Beschrijving: 

Leefgebied en trend

Waterhoen neemt duidelijk af in Vlaanderen (-46% in de periode 2007-2018) en wanneer we de ABV-cijfers in detail bekijken, blijkt de meest forse afname plaats te vinden in landbouwgebied terwijl de soort in urbane en suburbane gebieden deels lijkt stand te houden. Ook elders in België, in de buurlanden en in nagenoeg heel Europa heeft de Waterhoen het zwaar te verduren. In Nederland is de broedpopulatie zelfs gehalveerd sinds 1984.