Halfnatuurlijk grasland

Natuur onder invloed van de mens