Een uitbreiding van de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten!

Kop van een zonnebaars (Vilda 9839) (Rollin Verlinde)
Grote vlotvaren (Wikimedia - Ixitixel - CC BY-SA 3.0 - No changes made)
Hemelboom4669.jpg (Bomenwijzer.be/Vilda & P. Busselen)

Een uitbreiding van de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten!

In de Nieuwsflash van november 2018 kondigden we al aan dat er een 2de uitbreiding van de Europese lijst van invasieve, uitheemse soorten (kortweg de ‘Unielijst’) zat aan te komen. Vorige maand behaalde deze uitbreiding de steun van de lidstaten. De uitbreiding is ondertussen als onderdeel van de Europese Verordening gepubliceerd(opent nieuw venster).

In totaal worden 17 soorten aan de Unielijst toegevoegd. Het gaat om volgende soorten. Je vindt de soorten ook terug op Ecopedia.

DIEREN

 

 

ONGEWERVELDEN

Arthurdendyus triangulatus

Nieuw-Zeelandse platworm

VISSEN

Lepomis gibbosus

zonnebaars

VISSEN

Plotosus lineatus

gestreepte koraalmeerval

VOGELS

Acridotheres tristis

treurmaina

PLANTEN

 

 

WATERPLANTEN

Gymnocoronis spilanthoides

smalle theeplant

WATERPLANTEN

Salvinia molesta

grote vlotvaren

LANDPLANTEN

Acacia saligna

wilgacacia

LANDPLANTEN

Ailanthus altissima

hemelboom

LANDPLANTEN

Andropogon virginicus

Amerikaans bezemgras

LANDPLANTEN

Cardiospermum grandiflorum

ballonrank

LANDPLANTEN

Cortaderia jubata

hoog pampagras

LANDPLANTEN

Ehrharta calycina

roze rimpelgras

LANDPLANTEN

Humulus scandens

oosterse hop

LANDPLANTEN

Lespedeza cuneata

Chinese struikklaver

LANDPLANTEN

Lygodium japonicum

Japanse klimvaren

LANDPLANTEN

Prosopis juliflora

mesquite

LANDPLANTEN

Triadica sebifera

talgboom

Voor al deze soorten gelden nu de bepalingen van de Europese Verordening nr. 1143/2014(opent nieuw venster) en Hoofdstuk 4/1 van het Soortenbesluit(opent nieuw venster), met ingang van 15 augustus. Hierbij zijn ook de overgangsbepalingen voor gezelschapsdieren en voor commerciële voorraden van kracht.

In vergelijking met de vorige twee lijsten bevat deze derde lijst minder soorten die al in Vlaanderen aanwezig zijn. Zonnebaars en hemelboom zijn reeds goed gevestigd. Voor de overige soorten gelden enkel maatregelen voor preventie en snelle respons.

We maken graag van deze gelegenheid gebruik om bij lokale overheden met name de toevoeging van hemelboom in de kijker te stellen. Deze soort maakt momenteel een snelle opmars in het urbane gebied, en het is dus in het belang van steden en gemeenten om tijdig in te grijpen.

Auteur: Bram D’hondt, bram.dhondt@vlaanderen.be .

logo exotennet