Zeer soortenarm, vaak tijdelijk grasland (hx)

BWK-codes: 
hx

Beschrijving: 

De karteringseenheid hx is voorbehouden voor zeer soortenarme, ingezaaide graslanden. Vaak betreft het tijdelijk grasland met een dominantie van één grassoort, meestal Engels of Italiaans raaigras. Ze kunnen in gebruik zijn als intensieve graasweide of onderhevig zijn aan een frequent maaibeheer.

heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort

Relaties