Wollige sneeuwbal

Viburnum lantana

Habitat: 

Wollige sneeuwbal is een soort van struwelen, heggen, houtkanten en zomen van bossen op locaties met droge, voedselarme, kalkrijke bodem.