Witte waterkers

Nasturtium officinale

Habitat: 

Meer nog dan slanke waterkers komt witte waterkers voor in stromend tot sterk stromend, helder, zuurstofrijk, ‘koud’, zuiver, vaak ook minder voedselrijk water van beken en bronsituaties. Anders dan slanke waterkers, mijdt witte waterkers brak water.