Beekpunge

Veronica beccabunga

Habitat: 

Beekpunge groeit in (zeer) ondiepe en luwe gedeelten van stilstaand tot stromend, helder water, op slibrijke, vooral lemige, voedselrijke bodems. De soort staat in en langs beken en sloten, langs de oevers van poelen, in kwelsituaties en kwelplassen. Ze verdraagt weinig of geen zout.