Wilde peterselie

Petroselinum segetum

Habitat: 

Wilde peterselie is een erg onopvallende, maar nochtans zeer karakteristieke soort die gemakkelijk over het hoofd gezien wordt. Ze houdt van snel opwarmende bermen langs sloten in polderweilanden, waarbij een positie ingenomen wordt bovenaan de helling, in de overgang naar het eigenlijke grasland. Vaak groeien slechts enkele individuen bij elkaar. Door begrazing worden de planten vaak gereduceerd tot enkele rozetbladen en stengelrestanten die dan alleen door gericht zoeken terug te vinden zijn. Wilde peterselie komt ook voor langs dijken van vaarten en kanalen, langs de IJzer, en, minder vaak, in vlakke wegbermen. Het is onduidelijk in hoeverre bo-demkarakteristieken (zoals zware kleigrond en kalkrijkdom) belangrijk zijn bij de totstandkoming van het Vlaamse verspreidingspatroon. Misschien zijn klimaatfactoren meer doorslaggevend.